Bilgi Bankası

Bilgi Bankası

Windows Server 2012 veya 2019'a Google Chrome Nasıl Kurulur? Yazdır

  • google, chrome, kurulum, redoya
  • 0

Kurmak için PowerShell'i açın ve aşağıda ki kodu girin.

$Path = $env:TEMP; $Installer = “chrome_installer.exe”; Invoke-WebRequest “http://dl.google.com/chrome/chrome_installer.exe" -OutFile $Path$Installer; Start-Process -FilePath $Path$Installer -Args “/silent /install” -Verb RunAs -Wait; Remove-Item $Path$Installer

Kodu girdikten sonra otomatik olarak kurulum gerçekleşecektir.


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri